Koi Sushi & Steakhouse
1790 Hamilton Blvd,Sioux City, IA 51103
712-560-8561